1. Prijsaanvraag

U ontvangt van NMBS een prijsaanvraag, met een uiterste datum voor indienen van uw offerte.

Kan u deze datum niet respecteren? Neem dan contact op met de dossierbeheerder die zal bekijken of uitstel mogelijk is.

2. Offerte

We verwachten een offerte die 100 % conform is aan de eisen van de prijsaanvraag, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3. Bestelling

De opdracht wordt toegewezen aan de kandidaat met de offerte die optimaal beantwoord aan de gunningscriteria.

4. Bestelbevestiging

Voor bestellingen van treinonderdelen vraagt NMBS om systematisch een bestelbevestiging te sturen.

Voor andere bestellingen wordt enkel een bestelbevestiging verwacht als dat uitdrukkelijk gevraagd werd.

Communicatie

Documenten van het aankoopdossier worden ofwel per mail verstuurd, ofwel via SupplyON. Bovendien werkt NMBS aan verdere digitalisering door implementatie van een nieuwe softwaretool ARIBA.
check2-anim