Via deze site http://www.nmbs.be wenst de NMBS u zo goed mogelijk te informeren over de NMBS zelf en over de producten en diensten die ze aanbiedt.

Deze site geeft onder meer de mogelijkheid om sommige producten en diensten via internet aan te kopen of via e-mail met de NMBS te communiceren zodat we u diensten kunnen aanbieden die aan uw verwachtingen voldoen. Indien u beslist bepaalde producten of diensten via deze site aan te kopen, erkent u door van deze mogelijkheid gebruik te maken, dat u volkomen en uitvoerig op de hoogte bent.

De NMBS heeft het recht om deze site en al de erin vervatte informatie op gelijk welk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Zodoende wordt u geïnformeerd over de allerlaatste wijzigingen. Deze website kan ook, voor uw gebruiksgemak en louter ter informatie, links naar externe websites bevatten waarover de NMBS niet noodzakelijk zeggenschap heeft en waarvoor ze alle aansprakelijkheid afwijst, ook al heeft ze de link zelf aangemaakt of aanvaard.

De NMBS kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik dat u van deze website maakt (bijvoorbeeld: virussen, beschadigingen aan bestanden, verlies van programma’s of andere gegevens; indirecte schade, verlies van business profits enz.) ten slotte kan de NMBS evenmin aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen, van welke aard ook, of voor schade die daaruit zou voortvloeien.

check2-anim