De NMBS besteedt veel zorg aan de inhoud en de vorm (lay-out) van haar website om u teksten, tekeningen, foto's, films, grafische voorstellingen en andere elementen van een hoogstaande kwaliteit te kunnen aanbieden.

De site en zijn samenstellende elementen (teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, grafische voorstellingen en andere elementen die op de site voorkomen) zijn beschermd door intellectuele rechten, net als de logo's, merken en commerciële benamingen die door de NMBS gebruikt worden.

Daarom verbiedt de NMBS elke bezoeker van haar site om zonder haar voorafgaande expliciete schriftelijke toelating, de teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, grafische voorstellingen, logo's, merken, commerciële benamingen en andere elementen die op de site voorkomen, gedeeltelijk of in een via een elektronisch, mechanisch of ander procédé bewerkte vorm, te gebruiken, reproduceren, afficheren, publiek te maken, wijzigen, wissen, aan te passen...

In sommige gevallen mag u een widget op uw portaalsite plaatsen. Voor toelatingen en/of vragen kunt u ons via e-mail contacteren op onderstaand adres: [email protected]. Elk inbreuk op wat voorafgaat, leidt tot rechterlijke vervolging, burgerlijke of strafrechtelijke, zonder afbreuk te doen van het recht op schadevergoeding voor de NMBS.

check2-anim