Het is niet altijd gemakkelijk om zich te oriënteren in een station, zeker niet wanneer het een groot station is en je er niet vaak komt. Voor slechtzienden is dit nog moeilijker. Er liggen niet altijd noppentegels en soms zijn er heel wat obstakels. Slechtzienden kunnen dus niet gemakkelijk hun weg vinden in het station, wat hun vrijheid en hun onafhankelijkheid beperkt. Ze verliezen vaak veel tijd als ze de weg moeten vragen. Om hun ervaring te verbeteren, heeft het Innovation Lab samen met de directie Stations een oplossing gezocht én gevonden. Met Navilens, een applicatie met gekleurde QR-codes, kunnen slechtzienden zich voortaan zonder hulp van anderen in het station verplaatsen. Deze QR-codes kunnen in enkele microseconden van op meer dan tien meter gescand worden vanuit verschillende hoeken (de camera hoeft er niet per se recht voor te staan).

Wat hebben we getest?

In een eerste fase werden de Navilens QR-codes getest in het station Brussel-Zuid met een kleine groep slechtzienden. Hiervoor werden er op verschillende plaatsen stickers gekleefd (om de meest geschikte locatie te bepalen). Deze tests leerden ons dat het noodzakelijk is om QR-codes op de vloer en podotactiele tegels (aangepaste noppen) te combineren om de oplossing geschikt te maken voor slechtzienden.

In een tweede fase werden in samenwerking met de MIVB, de TEC en De Lijn tests uitgevoerd in drie stations (Brugge, Gembloux en Brussel-Zuid). Er werd daarbij rekening gehouden met de lessen die tijdens de eerste fase werden getrokken – dat de Navilens-technologie niet werkt wanneer deze alleen wordt gebruikt – en de configuratie werd aangepast. De grote conclusie is dat de Navilens QR-codes een grotere toegevoegde waarde hebben bij gebruik in een goede bestaande infrastructuur.

De volgende stap?

BMC (Belgian Mobility Card) was nauw betrokken bij de proof of concept en gaat nu de navigatieoplossingen voor slechtzienden in de stations overnemen.

De meerwaarde voor de reiziger?

Met de Navilens QR-codes krijgen slechtzienden (en zelfs toeristen) alle nodige informatie over waar ze wat kunnen vinden (bv. waar de perrons, loketten, toiletten enz. zich bevinden), de onderlinge afstand (bv. de toiletten bevinden zich op 15 m aan uw linkerkant) en krijgen ze ook realtime-informatie over de treinen. Al deze informatie wordt mondeling via de app doorgegeven. Wanneer een slechtziende bijvoorbeeld de QR-code op het perron scant, zal de applicatie vertellen welke trein als volgende aankomt.

Bovendien is de applicatie in verschillende talen vertaald zodat ook (al dan niet slechtziende) toeristen er gebruik van kunnen maken.

check2-anim
loader