Bij werken op een lijn of bij grote storingen op het net legt NMBS vervangbussen voor haar reizigers in om de hinder tot een minimum te beperken. Deze vervangbussen zijn vaak een bron van stress voor de reizigers omdat ze momenteel geen realtime-info over deze dienst krijgen (Wanneer komt de bus aan? Waar staat de bus? Enz.).

Sinds enkele maanden ontwikkelt het Innovation Lab in samenwerking met andere diensten een systeem waarmee de positie van de bus in real time met de reizigers kan worden gedeeld. Op die manier weet de reiziger op elk moment tijdens het traject waar de bus zich bevindt en hoe lang hij aan elke halte stilstaat.

In een eerste testfase kregen de reizigers indirect informatie via het NMBS-personeel ter plaatse. Sinds half maart 2023 zijn er verschillende tests uitgevoerd op de buslijn Luttre-Manage. De reizigers krijgen de info nu via de Lab App. Er worden tal van interviews afgenomen om te evalueren of de gekozen oplossing de meest geschikte is voor NMBS en haar reizigers.

De meerwaarde voor de reiziger?

Dankzij dit project kunnen reizigers hun bus in real time volgen en weten ze van tevoren wanneer hij bij de gewenste halte zal aankomen.

check2-anim