De Raad van Bestuur is bevoegd om alle daden te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de realisatie van het maatschappelijke doel van NMBS. De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheden aan het Directiecomité delegeren, met uitzondering van de bevoegdheden die aan de Raad worden voorbehouden door de wet van 21 maart 1991 en het Wetboek van Vennootschappen.

Jean-Claude Fontinoy

Jean-Claude
Fontinoy
voorzitter

Sophie Dutordoir

Sophie
Dutordoir

CEO

Filip Bolaert

Filip
Boelaert
bestuurder

Jean-Jacques Cloquet

Jean-Jacques
Cloquet

bestuurder

Marc Descheemaecker

Marc
Descheemaecker
bestuurder

 

Martine Durez

Martine 
Durez
bestuurder

Laurence Glautier

Laurence 
Glautier
bestuurder

Ermeline Gosselin

Ermeline
Gosselin
bestuurder

Isabelle Jeurissen

Isabelle
Jeurissen
bestuurder

Kris Lauwers

Kris
Lauwers

bestuurder

Eric
Mercenier

bestuurder

Saskia Schatteman

Saskia
Schatteman
bestuurder

Dirk Sterckx

Dirk
Sterckx
bestuurder

Bart Van Camp

Bart
Van Camp
bestuurder

loader