De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van NMBS. De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheden aan het Directiecomité delegeren, met uitzondering van de bevoegdheden die aan de Raad worden voorbehouden door de wet van 21 maart 1991 en het Wetboek van Vennootschappen.

Samenstelling Raad van Bestuur:
 • Thibaut GEORGIN, voorzitter (1)
 • Sophie DUTORDOIR, gedelegeerd bestuurder (1b) (3)
 • Arnaud DEWEZ  (3b)
 • Filip BOELAERT (3b)
 • Martine DUREZ (2b) (3b)
 • Deborah GERADON
 • Laurence GLAUTIER (2b)
 • Laurent LEVEQUE (1b)
 • Eric MERCENIER (3b)
 • An POOT (2b)
 • Daan SCHALCK (1b)
 • Dirk STERCKX (2)
 • Wouter VAN BESIEN (3b)
 • Bart VAN CAMP
(1) Voorzitter van het Benoemings- en bezoldigingscomité
(1b) Lid van het Benoemings- en bezoldigingscomité
(2) Voorzitter van het Auditcomité
(2b) Lid van het Auditcomité
(3) Voorzitter van het GEN-oriëntatiecomité
(3b) Lid van het GEN-oriëntatiecomité
check2-anim
loader