Je reist met de hulp van een persoon of je hond. Met de kaart kosteloze begeleider reist je begeleider gratis mee.

 • op vertoon van je kaart kosteloze begeleider reist je begeleider gratis mee
 • jouw vervoersbewijs telt ook voor je begeleider
 • je begeleider reist in dezelfde klas en op hetzelfde traject als jou

Heb je persoonlijke assistentie nodig tijdens je treinreis? Gebruik de service B For You.

 

Hoe vraag je de kaart Kosteloze begeleider aan?

Je hebt recht op de Kaart kosteloze begeleider indien je niet alleen kan reizen om één van de volgende redenen:

 • Een vermindering van zelfredzaamheid met tenminste 12 punten volgens de handleiding voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid
 • Een blijvende invaliditeit of arbeidsongeschiktheid van minstens 80%
 • Een blijvende invaliditeit rechtstreeks toe te schrijven aan de onderste ledematen die tenminste 50% bedraagt
 • Een volledige verlamming of amputatie van de bovenste ledematen
 • Een integratietegemoetkoming categorie III of hoger

Aan het loket tijdens de openingsuren in een station naar keuze (de loketbediende stuurt je aanvraag vervolgens op naar de bevoegde dienst) of stuur je aanvraag naar volgend adres, waar onderzocht wordt of je aan de vereiste voorwaarden voldoet:

NMBS Marketing & Sales

Bureau Products - Free Carer Card
10.14 B-MS.132

Hallepoortlaan 40

1060 Brussel

Het ingevulde aanvraagformulier
Een attest afgeleverd door één van de hieronder vermelde instellingen:
 • Directie-Generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid
 • De Rechtbanken die een invaliditeit erkend hebben
 • De verzekeringsinstellingen die een vergoeding uitkeren op basis van een erkende invaliditeitsgraad
 • Het Fonds voor Arbeidsongevallen
 • Het Fonds voor Beroepsziekten
 • De erkende voorzorgskassen voor mijnwerkers die een vergoeding uitbetalen op basis van een erkend invaliditeitspercentage
 • De Administratie van de pensioenen van het Ministerie van Financiën voor de personen die een pensioen genieten op basis van een erkend invaliditeitspercentage
 • De instellingen die een verhoogde kinderbijslag uitbetalen
 • De officiële instellingen van de lidstaten van de EU die een vergoeding uitbetalen en waarvan de gelijkwaardigheid van het getuigschrift werd erkend

Indien je aan de voorwaarden voldoet, word je uitgenodigd je kaart af te halen in het station van je keuze, mits:

 • afgifte van een recente pasfoto
 • je identiteitskaart
 • je autorisatiebrief (opgemaakt door het bureau Free Carer Card)
 • betaling van een maakloon van € 5

Wat moet je doen als je geen geldig attest hebt?

 • Stuur een aanvraag naar het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
 • Vul de documenten 3 en 4 in, verkrijgbaar op het gemeentehuis
 • Stuur de documenten naar het bovenvermelde Ministerie. Je zult dan opgeroepen worden voor een gratis medisch onderzoek teneinde het attest te ontvangen.

Een duplicaat kan je gewoon per brief aanvragen bij bovenvermeld Ministerie.

loader