Grond gelegen in woongebied en bufferzone

Mooi stuk grond, gelegen in woongebied en bufferzone, met een straatbreedte van 15 meter. Achteraan het perceel is er een mooie breedte van 20 meter. Er is een ideale buffer van 20 meter tussen de perceelgrens achteraan en de sporen. De blauw aangeduide erfdienstbaarheidstrook (zie foto rechtsboven) heeft een breedte van 3m waarop geen constructies of monolieten verhardingen toegelaten zijn. Het goed is volgens het gewestplan gelegen in woongebieden en bufferzones, in bijzonder volgens het bijzonder plan van aanleg gelegen in deels zone voor buffer, deels zone voor wonen in het groen D (weekendverblijf of eengezinswoning). 

Jos Nuytsdreef, 2960 Brecht
Situeren
980 m²
Download de plannen         
 
woongebieden en bufferzone (Gvg, Gvkr, Gmo, Gvv)
Brecht, 1ste afdeling, sectie M, perceel 19/X6

€ 160 000

De hierboven vermelde prijs is de vaste minimumprijs. De publicatie via de website van de NMBS is louter publiciteit zonder enige bindende en juridische waarde en kan niet gelijkgesteld worden met een vast en definitief bod.

Bieden mogelijk onder voorwaarden zoals beschreven in de offerteaanvraag.

Deze kan op eenvoudig verzoek verkregen worden bij de dossierbeheerder (contactgegevens hieronder).

Contact opnemen

Giel Colman
0490/13.56.57
giel.colman@nmbs.be