Uw automaat in het station?


Wil u samen met NMBS de dienstverlening voor de reizigers vergroten in zowel grote als kleinere stations, door uw producten aan te bieden via automaten? Ontdek hier de mogelijkheden om uw aanvraag voor een automaat in te dienen.

Ik wil mijn aanvraag indienen!
De volgende stappen: 

Hier vindt u alle praktische informatie om uw aanvraag op een correcte manier in te dienen.
Gelieve de informatie door te nemen zodat wij uw aanvraag zo vlot mogelijk kunnen behandelen.

Om in acht genomen te worden, dient uw aanvraag dient aan de volgende criteria te beantwoorden:

 • Over voldoende financiële draagkracht beschikken voor het exploiteren van de voorgestelde automaat;
 • Over voldoende vakbekwaamheid beschikken voor het exploiteren van de voorgestelde automaat;
 • Geen veroordeling voor misdrijven die de professionele integriteit aantasten;
 • Zich niet in staat van vereffening of faillissement bevinden, een gerechtelijke reorganisatie ondergaan of zich in een soortgelijke omstandigheid bevinden;
 • Geen inbreuken op de verplichtingen inzake betaling van sociale zekerheidsbijdragen en directie of in directie belastingen
 • De taal machtig zijn van het gebied waarin het station of de stopplaats zich bevindt

Indien meerdere aanvragen voor eenzelfde station of stopplaats voldoen aan bovenvermelde criteria, maar er slechts één of een beperkt aantal aanvragen gekozen kan worden, dan zal(/zullen) de best geplaatste aanvra(a)g(en) gekozen worden. Bij die keuze houdt NMBS bij voorrang rekening met het concept en de complementariteit van het aanbod in het station.

Gelieve bij uw eerste aanvraag volgende informatie al toe te voegen:

 • Productengamma
 • Technische fiche van de automaat
 • Station(s) van interesse
 • Een foto of visueel beeld van de automaat

Graag ontvangen wij ook een indicatie van uw financieel voorstel dat u bereid bent te betalen voor het exploiteren van uw automaat. Dit financieel voorstel is in de vorm van een percentage op de netto omzet met een gewaarborgd maandelijks minimum (exclusief btw) per automaat.

Gelieve er rekening mee te houden dat extra op de concessievergoeding maandelijks een forfait van 50 EUR (exclusief btw) zal aangerekend worden voor de elektriciteitskosten.

NMBS beoordeelt alle aanvragen immers op grond van de hierna vermelde criteria:

 • Complementariteit & productaanbod
 • Kwaliteit en look & feel automaat
 • Geboden vergoeding

Terug naar homepage nmbs immo

Uw automaat in het station?


Wil u samen met NMBS de dienstverlening voor de reizigers vergroten in zowel grote als kleinere stations, door uw producten aan te bieden via automaten? Ontdek hier de mogelijkheden om uw aanvraag voor een automaat in te dienen.

Ik wil mijn aanvraag indienen!
De volgende stappen: 

Hier vindt u alle praktische informatie om uw aanvraag op een correcte manier in te dienen.
Gelieve de informatie door te nemen zodat wij uw aanvraag zo vlot mogelijk kunnen behandelen.

Terug naar homepage nmbs immo