Ponctualité

Stipte treinen zijn essentieel voor tevreden klanten. Stiptheid is daarom een van onze prioritaire doelstellingen. We besteden dan ook veel aandacht aan het verbeteren van de stiptheid en doen er alles aan om de maatregelen die al genomen werden verder te versterken. NMBS heeft samen met Infrabel een actieplan uitgewerkt. Dat plan moet het aantal incidenten die een impact hebben op de stiptheid aanzienlijk terugdringen en ook de impact van ieder incident beperken.

Betrouwbaar en beschikbaar rollend materieel zijn essentieel om de reizigers een optimale dienstverlening te kunnen bieden. Daarom focussen drie acties specifiek op de betrouwbaarheid van het rollend materieel:

  • verbetering van de technische betrouwbaarheid van het materieel door een permanente analyse van de technische problemen en een continue opvolging van de vloot
  • de modernisering van een deel van het park
  • de buitendienststelling van het verouderde materieel

Het gebruik van telemetrie (technologie aan boord van de trein die het mogelijk maakt om zwakke punten te monitoren en te anticiperen op mogelijke pannes waardoor het onderhoud beter gepland kan worden in de werkplaatsen) draagt bij tot een betere stiptheid.

Deze technologie word momenteel gebruikt op de Desiro’s. Al het toekomstige materieel en dus ook de M7 zullen ermee worden uitgerust.

Door de uitrusting van onze werkplaatsen te vervangen of te upgraden en door nieuwe functionele en performante werkplaatsen te bouwen. Daarnaast worden de arbeids- en organisatieprocessen herzien en meer flexibiliteit ingevoerd. Dat moet zorgen voor meer efficiëntie. De oprichting van een cel Technische Ondersteuning Productie in alle werkplaatsen en onderhoudsposten zal iedere site bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden om zijn eigen vloot op te volgen in exploitatie.

Als alle betrokken medewerkers tijdig over de juiste informatie beschikken, kunnen problemen snel worden opgelost. Daarom sturen we in geval van problemen de info in real time naar de treinbegeleiders zodat ze de klanten kunnen informeren. Een helpdesk voor de bestuurders moet hen de mogelijkheid bieden om zelf een aantal problemen op te lossen terwijl ze met hun trein onderweg zijn. Een strikte opvolging van de problemen en een goede feedbackprocedure met het personeel op het terrein verbeteren de doeltreffendheid van het onderhoud van het materieel in onze werkplaatsen voor een optimale dienstverlening aan de klanten.

Een helpdesk voor de bestuurders moet hen bijvoorbeeld telefonisch helpen wanneer ze onderweg een panne aan hun trein moeten verhelpen.

Voor het eerste vertrek van de trein uit de bundel worden er een hele reeks aspecten gecontroleerd en getest, met name veiligheidsaspecten. Bij het klaarmaken van het materieel zijn heel wat medewerkers betrokken: bestuurders, treinbegeleiders, onderstationschefs bundels, schouwers enz. Om te garanderen dat de treinen op tijd vertrekken is een optimale onderlinge coördinatie en communicatie essentieel.
Het personeel van NMBS en Infrabel (infrastructuurbeheerder) werken iedere dag nauw samen om het verkeer op het net in real time te beheren. Zo werken experten van de twee bedrijven nauw samen in het Railway Operations Center (ROC) en zijn er ook verantwoordelijken van NMBS aanwezig in de seinhuizen van Infrabel.
Door middel van een nauwe samenwerking tussen NMBS en Infrabel, werken we voortdurend aan het evenwicht tussen het aantal werven en hoeveel er tegelijkertijd plaatsvinden enerzijds en de impact op de stiptheid anderzijds.
info teaser test

Archieven

Je vindt hier alle maandelijkse stiptheidsrapporten van voorgaand jaar.

Meer weten

info teaser test

Begrippen en definities

Op deze pagina vind je uitleg en definities over de stiptheid en de manier waarop die berekend wordt.

Meer weten

info teaser test

Persberichten

Je vindt hier alle persberichten, onder andere die over de maandelijkse stiptheidscijfers.

Meer weten

check2-anim
loader