Direction Finances

Missies

De directie Finance heeft 4 hoofdopdrachten:

 • het thesaurie- en financieringsbeheer
 • de organisatie en het voeren van de boekhouding
 • beheerscontrole en de controle van de inkomsten en uitgaven
 • NMBS helpen haar doelstellingen te bereken via haar aankoopdienst Procurement & Investments.

In dat kader rapporteert de directie regelmatig aan het management van de onderneming over de evolutie van de financiële gegevens. Ze ziet er ook op toe dat de wettelijke verplichtingen op boekhoudkundig en fiscaal vlak worden nagekomen.

Ze werkt ook samen met de andere diensten en directies van NMBS, bijvoorbeeld door hen te helpen bij de voorbereiding van de exploitatiebudgetten of bij het vaststellen van KPI’s.

Deze directie is ook verantwoordelijk voor de aankoopdienst van NMBS, Procurement & Investments, die NMBS ondersteunt in het bereiken van haar doelstellingen.

Tot slot zorgt ze ervoor dat de activiteiten van de onderneming op de juiste manier gefinancierd worden, door leningen af te sluiten of eventuele cashoverschotten te beleggen tegen de voordeligste financiële voorwaarden.

Activiteiten

 • Beheer van de exploitatie- en investeringsbudgeten
 • Opvolging van de resultaten en opstellen van vooruitzichten onder de vorm van budgetten
 • Thesauriebeheer (beheer van de geldstromen op korte termijn)
 • Organisatie en beheer van de boekhouding
 • Beheerscontrole van inkomsten en uitgaven
 • Opstellen van de jaarverslag
 • Procurement
 • Investment
Purchase order

Procurement

Leverancier van NMBS worden?

Plan d'investissements

Meerjareninvesteringsplan

Investeringen voor de komende jaren

check2-anim