Ter gelegenheid van regionale, federale en Europese verkiezingen van zondag 9 juni 2024 kunnen treinreizigers opnieuw het gratis “Kiezersticket” gebruiken, te verkrijgen aan de loketten en in de trein.
Zo kunnen kiezers gratis naar het station sporen dat het dichtst bij de plaats gelegen is waar ze moeten gaan stemmen.

Volgende personen kunnen gebruik maken van dit ‘Kiezersticket’:

 1. Kiezers die niet langer in de gemeente verblijven waar ze moeten gaan stemmen.
 2. Studenten die omwille van hun studies in een andere gemeente verblijven dan die waar ze op de kiezerslijsten 
  staan ingeschreven.
 3. Personen die behandeld worden in een ziekenhuis of een verzorgingsinstelling in een andere gemeente dan die
  waar ze op de kiezerslijsten staan ingeschreven.
 4. Kiezers die loon- of weddetrekkenden zijn, en hun beroep uitoefenen in het buitenland of in een andere gemeente 
  dan die waar ze moeten stemmen, alsook de gezinsleden van de kiezers die bij deze laatsten verblijven.

Alle rechthebbenden kunnen dit ticket gratis verkrijgen in het station of in de trein, op voorlegging van hun originele oproepingsbrief voor de verkiezingen, hun identiteitskaart en indien nodig een van volgende attesten:

De kiezers bedoeld onder punten 2, 3 en 4 moeten bovendien, naargelang het geval, in het bezit zijn van :

 • een attest van inschrijving voor de cursussen uitgereikt door de directie van de onderwijsinstelling ;
 • een attest van de directie van het ziekenhuis of van de verzorgingsinstelling, dat verklaart dat de betreffende kiezer in 
  het ziekenhuis of de verzorgingsinstelling verblijft ;
 • een attest van de werkgever.

Het ‘Kiezersticket’ is geldig voor een heen-en terugreis in 2e klas. De heenreis leg je af op de datum vermeld op het ticket, nl. van vrijdag 7 juni 19.00 uur tot en met zondag 9 juni 2024. De terugreis vindt plaats op zondag 9 juni of maandag 10 juni tot de treindienst voor die nacht wordt onderbroken.
 
De terugreis is alleen geldig als je je oproepingsbrief met stempel van het stembureau kunt laten zien.

check2-anim