Het station Essen is het laatste spoorwegstation vóór de grens met Nederland. Het was ooit het belangrijkste grensstation tussen België en Nederland. Halverwege de 19de eeuw groeide Essen uit tot een belangrijke grenspost met een spoorweglijn (in 1854 werd de lijn Antwerpen - Roosendaal aangelegd), een station, een douanepost en quarantainestallen.

Tussen de sporen en evenwijdig aan het station en de spoorlijn (Antwerpen – Roosendaal), ligt een éénlaagse langgerekte goederenloods (92 m. lang, 22 m. breed en 16 m. hoog) in neo-renaissance-stijl, gebouwd aan het begin van de 20ste eeuw. Vroeger deed ze dienst als overladingsloods. De wagons met stukgoedzendingen werden vanaf 1902 onder de overkapping naast de loods gerangeerd. Vervolgens werd alles, na controle door de douane, overgeladen in andere wagons in de loods.

Vanaf 1975 viel de bedrijvigheid in de loods helemaal stil. De taken werden overgenomen door het station ‘Antwerpen-Dokken en Stapelplaatsen’ dichtbij de Antwerpse haven. Daardoor kwam de loods stilaan helemaal in verval en verloederde. In 2003 werd het een beschermd monument. NMBS besloot het te verkopen aan de gemeente Essen. Na 30 jaar leegstaand was er werk voor restauratie. Met de steun van Europa, de provincie Antwerpen en Vlaanderen werd de loods gerestaureerd. Hierbij sprong ook de indrukwekkende lichtstraat in het oog. Voor de allereerste keer werden transparante zonnepanelen geïntegreerd in het dak van een beschermd monument.

Uiteindelijk geraakte het vroegere spoorweggebouw klaar voor een herbestemming. Daartoe lanceerde de gemeente een oproep voor een erfpachtovereenkomst. Het gebouw werd uiteindelijk toegewezen aan Robotland in 2017.

Het enthousiaste team van Robotland, onder leiding van Luc Van Thillo, had een aantal jaar nodig om dit project uit de grond te stampen. Nu is het sinds 2020 een doe-park met een in- en outdoorgedeelte. Het is bijzonder geschikt voor een bezoek met kinderen. Zo krijgen ze de kans om in een cockpit van een vliegtuigsimulator te kruipen, of om te fietsen in virtual reality over de Grand Canyon, een hijskraan te besturen, door humane robots foto’s te laten nemen …

Kortom, speciale attracties die je nergens anders kan beleven. Langs de andere kant wil Van Thillo ook jongeren aanzetten om technische studierichtingen en beroepen te kiezen en zo aantonen dat techniek niet saai is maar cool en fun om te doen.

Nuttige links

         

Locatie

Robotland
Hemelrijk 36
2910 Essen