Het station van Herstalgelegen in de wijk Marexhebevindt zich op de spoorlijn van Hasselt naar Luik. Het eerste gebouw werd er gebouwd in 1865, het werd in 1913 herbouwd door de toenmalige Staatsspoorwegen.

Het monumentale gebouw in eclectische stijl telt vijftien traveeën waarvan de vijf middelste een voorplein vormen bekroond door een fronton. Het is opgenomen als uniek monument in het Waals patrimonium. In de hoogtijdagen van FN Herstal passeerden hier duizenden arbeiders, het was een echt levendig station.

Sinds 28 juni 2013 is het station een stopplaats geworden en werd het loket permanent gesloten. De lokale autoriteiten startten daarom een project om het voormalige stationsgebouw, eigendom van NMBS, te renoveren. Het werd in 2016 eigendom van de Régie communale autonome immobilière de Herstal Urbeo via een erfpachtcontract, voor een periode van 50 jaar, die het project uitvoerde met de hulp van het architectenbureau Pierre Maes et Associés. Het was de bedoeling de buitenkant van het gebouw te behouden en te renoveren en het interieur om te vormen tot ruimtes voor verenigingen die werkzaam zijn in de sociaal-economische sector.

Het gebouw werd volledig leeggehaald en van binnenuit geïsoleerd. Belangrijke interieurwerken resulteerden in een grote lichtinval waar de talrijke nieuwe ruimtes van profiteren. Er werden twee niveaus gecreëerd met een nieuwe structuur. Er is ook gezorgd voor toegankelijkheid voor mensen met een beperkte mobiliteit.

Op 04/12/2021 huldigden de stad Herstal en Urbeo het gloednieuwe gebouw in, dat nu een ‘third place’ is geworden voor lokale verenigingen. De eerste bewoner is het Centre de Planning Familial van Herstal. Het is in januari 2022 naar dit voormalige station verhuisd. Er worden ook andere verenigingen verwacht die diensten verlenen aan burgers.

De Régie communale autonome immobilière de Herstal Urbeo heeft de steun van het Europees fonds EFRO en Waalse fondsen gekregen om deze belangrijke renovatie uit te voeren. Zo heeft dit karaktervolle oud gebouw een nieuw leven gekregen en draagt het bij aan de heropleving van de wijk.

Locatie

Station Herstal
Rue de la Station 1
4040 Herstal

Nuttige links