banner

Als inwoner van Brussel, of als pendelaar in de stad, ben je misschien al vertrouwd met het ‘S’-logo aan de stations. Maar weet je eigenlijk waar het logo voor staat en waar het vandaan komt? Weet je wat het S-aanbod inhoudt en hoe het zich verhoudt tot het Gewestelijk ExpresNet (GEN)? Wist je trouwens dat NMBS ernaar streeft om elke 15 minuten een S-trein te laten rijden in en rond Brussel?

Wij spraken met Jihane Annane, Director GEN, Corporate Communication en Public Affairs bij NMBS die al onze vragen over de S-trein beantwoordde.

 • Het S-aanbod is van bij de start de concrete vertaling van NMBS om bij te dragen tot mobiliteitsoplossingen in en rond Brussel. De 'S' helpt de oplossing zichtbaarder te maken en moet ervoor zorgen dat de trein voor verplaatsingen in en rond de stad meer bekendheid krijgt.
 • Tot dan werd NMBS vooral gezien als een operator voor vervoer tussen grote steden. 
 • Het GEN is een multimodaal openbaarvervoersconcept dat – naast de trein – ook de metro, de tram en de busdiensten van andere operatoren in en rond Brussel omvat. Het GEN houdt veel meer in dan grote werkzaamheden.
 • De S is de spoorwegschakel van het Brusselse GEN. Het zijn met andere woorden de treinen van het GEN. Het S-aanbod is een mobiliteitsoplossing in en rond Brussel.
 • Het GEN is een project om de modal shift van de auto naar de trein aan te moedigen en het fileprobleem aan te pakken.
 • De S-treinen rijden al enkele jaren in en rond Brussel met meer dan 700 treinen per dag, en 144 stations die bediend worden door 12 commerciële verbindingen, en vandaag ook  in en rond Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi. 
 • Het is een netwerk van treinen in de Brusselse voorstad (Suburbs in het Engels). Daarom werd als benaming voor de ‘S’ gekozen, met een eigen, herkenbaar logo.
 • De S wordt daarnaast in vele Europese landen gebruikt om dit type trein aan te duiden. In Duitsland (S-Bahn) en Italië (Suburbano) bijvoorbeeld, maar ook in Zwitserland, Oostenrijk ...
 • Het S-logo maakt het mogelijk om het onderscheid te maken met de andere treinen van NMBS (IC-, L-treinen). Het is ook duidelijker voor de reizigers en vergemakkelijkt de communicatie over het aanbod.
 • Met het S-logo kunnen de S-stations ook duidelijk worden gecategoriseerd.
 • Het S-logo is zo ontworpen dat het tegelijk heel goed zichtbaar en aantrekkelijk is voor de klanten.
 • Het is inderdaad de bedoeling om elk kwartier een S-trein te laten rijden in en rond Brussel, daar waar de reizigersaantallen dat rechtvaardigen. Deze hoge frequentie wordt bereikt door verschillende S-verbindingen optimaal met elkaar te combineren.
 • De frequentie moet hoog genoeg zijn om ervoor te zorgen dat de reizigers zich niets meer hoeven aan te trekken van de dienstregeling. Ze kunnen er dan gewoon op rekenen dat, wanneer ze in een S-station aankomen, ze snel een S-trein kunnen nemen voor bijna al hun verplaatsingen.

De S-treinen in Brussel, waarvoor bijna uitsluitend Desiromaterieel wordt ingezet dat speciaal is aangepast aan voorstadsverbindingen1, halen de hoogste tevredenheidscijfers op vlak van comfort: beschikbaarheid en comfort van zitplaatsen, instapgemak, gemak waarmee reizigers zich door de trein kunnen verplaatsen, uitrusting, …

 

Kenmerken van het Desiromaterieel:

 • materieel met een grotere capaciteit (bedient de zones waar de vraag groot is);
 • kan snel optrekken en afremmen (S-treinen doen veel haltes aan) en heeft daardoor een hoge gemiddelde snelheid (ondanks de vele haltes);
 • veel en brede deuren met een toegang op gelijke hoogte met de perrons op 76 cm om gemakkelijker en sneller in en uit te kunnen stappen, wat belangrijk is voor alle reizigers en nog meer voor personen met beperkte mobiliteit of met een fiets/kinderwagen;
 • 1e klas: materieel met een tafeltje en enkele stopcontacten;
 • airco;
 • scherm met info over geplande en werkelijke vertrek- en aankomsttijden en aansluitingen;
 • multifunctionele ruimte (rolstoel en fiets) en PBM-toiletten;
 • efficiënt en dus energiezuiniger materieel.
 

Er zijn heel wat factoren die een invloed kunnen hebben op ons mobiliteitsgedrag: de energiecrisis, klimaatuitdagingen, nieuwe circulatieplannen, enz. De recente ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en parkeren in Brussel, zoals het GoodMove-plan in de Vijfhoek, en projecten op middellange termijn voor de toegangspoorten tot het Brusselse Gewest of vervuilingsnormen voor voertuigen, zijn allemaal concrete redenen die mensen ertoe kunnen aanzetten de trein nog meer als alternatief voor de auto te zien, ook binnen de stad.

Het is het ideale moment om het S-aanbod te promoten, dat dankzij de voltooiing van de laatste fasen van de infrastructuurwerken door Infrabel aanzienlijk is uitgebreid en ook de komende jaren nog verder zal worden uitgebreid.

check2-anim