services staff

Bovenop de 5 operationele directies telt NMBS ook verschillende corporate diensten om de directies te helpen bij hun activiteiten.

Deze corporate dienst bestaat uit vijf volwaardige entiteiten:

  • Strategy & Economic Analysis speelt een belangrijke rol in de opvolging van de verbintenissen van NMBS ten opzichte van de Staat, zoals vastgelegd in het beheerscontract en de vervoersovereenkomst. Daarnaast speelt deze dienst een centrale rol in de voorbereiding, de opvolging en de evaluatie van de strategie van het bedrijf.
  • Legal Affairs behandelt alle juridische vragen en problemen waarmee NMBS en haar dochterondernemingen geconfronteerd kunnen worden in het kader van hun activiteiten en strategische keuzes.
  • Het secretariaat van de beheersorganen ondersteunt de Raad van Bestuur, het Directiecomité en andere specifieke comités van NMBS.
  • International strategy & partnerships is belast met de activiteiten en dochterondernemingen/deelnemingen in het internationaal vervoer, met als hoofddoel een globale en transversale strategie te definiëren en uit te voeren in samenwerking met de operationele directies.
  • NMBS IT levert IT-diensten, projecten en procesondersteuning voor de verschillende directies en dochterondernemingen van NMBS en doet dit in samenwerking met dochteronderneming YPTO.
De corporate dienst NMBS Human Resources (B-HR) heeft als opdracht alle directies en stafdiensten van NMBS te ondersteunen op het vlak van personeelsbeleid, rekening houdend met de operationele werking en de specifieke behoeften van NMBS.

De Gewestelijke ExpresNetten van Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi, die het resultaat zijn van een samenwerking tussen NMBS, MIVB, De Lijn en TEC, bieden een gecombineerd trein-, tram-, metro- en busaanbod voor vlottere verplaatsingen in en binnen een straal van 30 km rond deze agglomeraties. Onder globaal aanbod worden onder andere geharmoniseerde tarieven, een geïntegreerde ticketing (eengemaakte tickets en zoneabonnementen) en onderling afgestemde dienstregelingen verstaan.

De dienst B-RG heeft als opdracht om binnen het algemene GEN-aanbod (het voorstedelijke NMBS-aanbod + het aanbod van de regionale operatoren) het voorstedelijke treinaanbod uit te werken en doeltreffend te laten functioneren.

Om deze opdracht tot een goed einde te brengen past B-RG de voorstadsnetten aan op basis van de territoriale ontwikkeling van de agglomeraties en maakt het gebruik van de 4 P’s van de marketingmix waarbij het product ‘voorstadstrein’ ontwikkeld en geïntegreerd wordt in een genetwerkt mobiliteitsaanbod.

De voornaamste taken van B-RG omvatten onder meer:

  • het coördineren van de invoering van het voorstadsaanbod (S-aanbod) binnen de vijf agglomeraties en de inpassing ervan in het aanbod van de MIVB, de SRWT en De Lijn;
  • het coördineren van de intermodaliteit binnen de vijf agglomeraties en de uitwerking van de nationale intermodale strategie.
  • het bestuderen van de vraag op middellange en lange termijn om groeipotentieel te detecteren.

De voorbereiding van documenten die betrekking op de taken en opdrachten van het GEN-oriëntatiecomité 1 en de uitvoering van alle beslissingen van de Raad van Bestuur over de exploitatie van het GEN en de organisatie van het overleg met de regionale vervoersmaatschappijen.

Corporate Communication & Public Affairs is verantwoordelijk voor de contacten met de media, de externe communicatie over de strategie en de activiteiten van de onderneming en de interne communicatie aan het personeel. Public Affairs wil het beleid van NMBS duiden door een vertrouwensrelatie met de stakeholders uit te bouwen.

check2-anim