Vervoeraanbod

In overleg met de regering werd er beslist een ‘Treindienst van Nationaal Belang’ in te voeren vanaf maandag 23 maart 2020, om op die manier echte mobiliteitsoplossingen te garanderen voor mensen die de trein absoluut moéten nemen, zonder risico’s voor hun gezondheid. De huidige bezettingsgraad ligt tussen de 8 en de 10%.

Deze ‘Treindienst van Nationaal Belang’ houdt in:

 • Een maximale dekking van de mobiliteitsbehoeften van de reizigers.
 • Een treinaanbod dat overeenkomt met ongeveer 75% van het aantal beschikbare plaatsen op een normale weekdag (inclusief de piekuren).
 • Een stabiel en duurzaam aanbod met een bediening van alle lijnen.
 • Een maximale samenstelling van de treinen, om de afstand tussen de reizigers zo groot mogelijk te houden (ten minste 1,5m afstand tegenover andere reizigers)

De klant blijft centraal staan bij NMBS. De planning van een ‘Treindienst van Nationaal Belang’ vermijdt immers dat er in real time treinen afgeschaft moeten worden, wat tot overbezetting zou kunnen leiden in de treinen die wel rijden; deze treindienst staat ook garant voor een maximaal veiligheidsniveau.

Vanaf maandag 23 maart wordt er in overleg met de regering een ‘Treindienst van Nationaal Belang’ ingevoerd. Die zorgt ervoor dat we het volgende kunnen garanderen:

 • Een treinaanbod dat overeenkomt met ongeveer 75% van het aantal beschikbare plaatsen op een normale weekdag (inclusief de piekuren)
 • Een maximale dekking van de mobiliteitsbehoeften van de reizigers
 • Een stabiel en duurzaam aanbod met een bediening van alle lijnen
 • Een maximale samenstelling van de treinen, om de afstand tussen de reizigers zo groot mogelijk te houden (ten minste 1,5m afstand tegenover andere reizigers)

Concreet betekent dit:

 • Een aanbod van een à twee treinen per uur op de IC-lijnen.
 • Een bediening van twee à drie treinen per uur tijdens de piekuren op de lokale lijnen (L- en S-treinen).
 • De late bedieningen, namelijk rond 21 uur (voor de IC-treinen - vertrekuur) en rond 20 uur (voor de stoptreinen (L- & S-aanbod) - vertrekuur), worden bijna allemaal geschrapt. Reizigers die na 19 uur vertrekken wordt specifiek gevraagd de reisplanner te raadplegen.
 • Op de meeste stoptreinlijnen (L- & S-aanbod) wordt het aanbod sterk beperkt tussen 9 en 15 uur.

Een termijn van 48 uur (weekend niet meegerekend, aangezien dan al een apart Vervoersplan geldt) is noodzakelijk om deze aangepaste treindienst te implementeren.

Een volledig uitgewerkt vervoersplan/dienstregeling (d.w.z. waarbij de planningen, dienstregelingen, beurtregeling van het materieel al vastliggen) invoeren op nationaal niveau, vereist effectief een termijn van twee dagen (invoeren van de nieuwe rijpaden, genereren van de correcte reizigersinformatie over de verschillende kanalen heen enz.).

Tijdens het weekend van 21 en 22 maart zal het gebruikelijke weekendaanbod van toepassing zijn.

De invoering van de ‘Treindienst van Nationaal Belang’ probeert om een evenwicht te vinden tussen de nood aan continuïteit van de dienstverlening voor de mensen die de trein absoluut moeten nemen en de gezondheidsaanbevelingen enerzijds, en het groeiend aantal afwezigheden wegens ziekte bij het spoorwegpersoneel en de onderaannemers anderzijds. De klant blijft centraal staan. De planning van een ‘Treindienst van Nationaal Belang’ vermijdt immers dat er in real time treinen afgeschaft moeten worden, wat tot overbezetting zou kunnen leiden in de treinen die wel rijden; deze treindienst staat ook garant voor een maximaal veiligheidsniveau.

Ja. NMBS stelt alles in het werk om wie in de eerste lijn werkt, toe te laten naar hun werk te gaan. Niettemin wordt aanbevolen om niet-dringende en onnodige verplaatsingen te vermijden.

Ter herinnering, overeenkomstig de beslissing van de regering van woensdag 18 maart geldt: “De personen zijn ertoe gehouden thuis te blijven. Het is verboden om zich op de openbare weg en in openbare plaatsen te bevinden, behalve in geval van noodzakelijkheid en omwille van dringende redenen zoals:

 • zich te begeven van en naar de plaatsen waarvan de opening toegelaten is;
 • toegang te hebben tot bankautomaten en postkantoren;
 • toegang te hebben tot medische zorgen;
 • om bijstand en zorgen te voorzien voor oudere personen, voor minderjarigen, voor personen met een handicap en voor kwetsbare personen;
 • het uitvoeren van de professionele verplaatsingen, met inbegrip van het woon-werkverkeer.”

Volgens de beslissing van de regering van woensdag 18 maart geldt: “Niet-essentiële reizen vanuit België zijn verboden.”

Naar Frankrijk: Sinds dinsdag 17 maart zijn verplaatsingen verboden in Frankrijk, uitgezonderd in specifieke gevallen en op voorwaarde dat men in het bezit is van een attest. Meer info op www.gouvernement.fr/info-coronavirus.

Voor meer informatie in het kader van uw internationale reizen, vindt u hier de specifieke bepalingen die genomen werden door de belangrijkste spoorwegoperatoren.  

In het kader van de gezondheidscrisis veroorzaakt door COVID-19 en met het oog op de toepassing van de instructies van de overheid inzake hygiëne en social distancing, moet NMBS u helaas meedelen dat ze vanaf zaterdag 21 maart 2020 geen assistentie meer kan aanbieden aan personen met een handicap of beperkte mobiliteit. Dit geldt ook voor aanvragen voor reizigers die uit het buitenland komen.

Deze maatregel wordt zowel in het belang van onze klanten als in dat van ons personeel genomen. Onze medewerkers kunnen zich tijdens het verlenen van assistentie namelijk onvoldoende beschermen en in het bijzonder onvoldoende afstand houden.

NMBS heeft de reizigersverenigingen en verenigingen waarmee ze in contact staat inzake toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit geïnformeerd om hen deze beslissing die door de huidige situatie wordt ingegeven, toe te lichten.

NMBS wil haar reizigers bedanken voor hun begrip. U kan erop vertrouwen dat we onze assistentiedienst terug zullen opstarten zodra de situatie in verband met COVID-19 dat mogelijk maakt.

Vervoerbewijzen, aankopen en terugbetaling

In het verlengde van de Treindienst van Nationaal Belang die op 23 maart samen met Infrabel en met de steun van de regering ingevoerd werd, stelt NMBS voor om haar middelen in te zetten waar dat het meeste nut oplevert voor de klant, om zo een kwalitatieve dienstverlening te kunnen behouden en optimale veiligheidsomstandigheden te kunnen waarborgen.

In die context zal NMBS voldoende loketten open houden om de verkoop, het onthaal en het advies aan de reizigers in stand te houden, maar ziet zij zich verplicht om vanaf maandag 23 maart bepaalde loketten in enkele stations te sluiten.

Vervoerbewijzen kunnen op volgende wijze aangekocht worden:

 • De loketten blijven open in 70 stations, die zo verspreid zijn dat er steeds loketten beschikbaar zijn in voldoende stations en geografisch gespreid over het volledige grondgebied. Hier vind je de lijst van de stations waar de loketten open blijven. De openingsuren van sommige loketten worden aangepast vanaf 05/04/2020. De andere loketten worden tijdelijk gesloten. 
 • NMBS herinnert aan alle andere kanalen om vervoerbewijzen aan te kopen en abonnementen te verlengen: de verkoopautomaten, haar website, de NMBS-app.

Bovendien:

 • De aanwezigheid van Securail-agenten op het terrein, e in de stations, wordt behouden. De veiligheid van onze reizigers blijft belangrijk.
 • Het Contact Center is bereikbaar van 7 tot 20.30 uur.

Voor al deze tijdelijke en uitzonderlijke maatregelen werd tegelijk rekening gehouden met:

 • de grote daling van de gebruikersaantallen in de stations en treinen (de bezettingsgraad is teruggevallen tot gemiddeld 4 %),
 • het toenemende aantal afwezigen wegens ziekte onder haar personeelsleden en bij haar onderaannemers
 • de Treindienst van Nationaal Belang die sinds maandag 23 maart van toepassing is

maar ook, en vooral, met de gezondheid van al onze klanten en ons personeel.

Neen, je moet altijd een geldig vervoerbewijs hebben. Het eerstelijnspersoneel kreeg de instructie de vervoerbewijzen visueel te controleren om het fysiek contact te beperken.

a, u kunt nog steeds terecht aan de loketten van uw station. Cash betalen is echter niet meer mogelijk. Enkel betalingen met een bankkaart worden momenteel aanvaard.
Vergeet niet dat het steeds mogelijk is om een vervoerbewijs te kopen op onze site www.nmbs.be, via de app of aan de verkoopautomaat in de stations.
Als u naar het loket gaat, gelieve dan een veiligheidsafstand van ten minste 1,50 meter te bewaren.

En in de trein: Het is niet meer mogelijk om een vervoerbewijs aan te kopen in de trein rechtstreeks bij de treinbegeleider.

Voor de reizen in België:

Terugbetaling van de vervoerbewijzen voor vooraf gereserveerde groepsreizen, op eenvoudig verzoek via het contactformulier.

Alle andere producten worden terugbetaald volgens de gebruikelijke voorwaarden die van toepassing zijn voor elk product (zie productfiche op de productpagina’s).

Voor de internationale reizen:

Terugbetaling volgens de voorwaarden van de operatoren (Thalys, Eurostar, TGV, ICE, enz.). Hiervoor verwijzen wij u naar de site van NMBS International

Gezondheid en hygiëne

NMBS heeft van in het begin permanent contact gehouden met de FOD Volksgezondheid en integreert diens richtlijnen op het vlak van persoonlijke en industriële hygiëne in haar dagelijkse werking.

We volgen de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad strikt op en blijven er dagelijks nauw contact mee onderhouden om indien nodig nieuwe bepalingen toe te passen.

Concreet nemen we momenteel de volgende maatregelen:

 • Alle procedures voor de dagelijkse schoonmaak van de treinen worden rigoureus opgevolgd.
 • De treinen worden dagelijks schoongemaakt, met bijzondere aandacht voor de oppervlakken waarmee de reizigers in contact komen, zoals de tafeltjes, de vuilnisbakjes, de toiletten en de deurgrepen.
 • De treinen mogen hun dienst pas aanvatten als ze bevoorraad zijn met water en zeep.
 • De stations worden frequent schoongemaakt. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de schoonmaak van de oppervlakken waarmee de reizigers in contact komen (zoals de verkoopautomaten, de trap- en roltrapleuningen, de toiletten ...).
 • NMBS heeft haar medewerkers gevraagd om een redelijke afstand ten opzichte van de reizigers te houden, en nodigt haar reizigers uit om onderling hetzelfde te doen

  (ten minste 1,5m afstand tegenover andere reizigers). Ze heeft deze boodschap verspreid via al haar kanalen, naast de andere maatregelen op het vlak van de hygiëne.

De bezettingsgraad van de treinen is sinds enkele dagen sterk afgenomen.

Aan de hand van de ‘Treindienst van Nationaal Belang’ garandeert NMBS het volgende:

 • Een treinaanbod dat overeenkomt met ongeveer 75% van het aantal beschikbare plaatsen op een normale weekdag (inclusief de piekuren).
 • Een maximale dekking van de mobiliteitsbehoeften van de reizigers.
 • Een stabiel en duurzaam aanbod met een bediening van alle lijnen.
 • Een maximale samenstelling van de treinen, om de afstand tussen de reizigers zo groot mogelijk te houden. (ten minste 1,5m afstand tegenover andere reizigers)
De eersteklasafdelingen en -rijtuigen worden ook opengesteld voor alle reizigers.
 • Alle procedures voor de dagelijkse schoonmaak van de treinen worden rigoureus opgevolgd.
 • De treinen worden dagelijks schoongemaakt, met bijzondere aandacht voor de oppervlakken waarmee de reizigers in contact komen, zoals de tafeltjes, de vuilnisbakjes, de toiletten en de deurgrepen.
 • De treinen mogen hun dienst pas aanvatten als ze bevoorraad zijn met water en zeep.
 • De stations worden frequent schoongemaakt. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de schoonmaak van de oppervlakken waarmee de reizigers in contact komen (zoals de verkoopautomaten, de trap- en roltrapleuningen, de toiletten ...).
De treinen mogen pas vertrekken als ze bevoorraad zijn met water en zeep..

De adviezen van de FOD Volksgezondheid worden via al onze interne communicatiekanalen verspreid.   

Voor het eerstelijnspersoneel werden de volgende richtlijnen gegeven, die erop gericht zijn fysiek contact te beperken: handgel voor alle personeelscategorieën in de eerste lijn, visuele controle van de vervoerbewijzen, de reizigers wordt gevraagd om elektronisch te betalen en alle onnodig fysiek contact te vermijden.   

Onze personeelsleden zijn zoals gewoonlijk beschikbaar, zichtbaar en staan in dienst van de reizigers, met een focus op de veiligheid en de informatieverstrekking. Onze reizigers moeten uiteraard altijd een geldig vervoerbewijs hebben aan boord van de trein.  

We passen de richtlijnen van de overheid toe om de pieken in het openbaar vervoer te spreiden:  

 • Voor medewerkers wiens functie dat toelaat, wordt telewerk gedurende 5 dagen per week aangemoedigd.  
 • We geven de voorkeur aan teleconferenties in plaats van verplaatsingen en stellen vergaderingen die niet absoluut noodzakelijk zijn, uit.
loader