De parkings stellen steeds het comfort van de gebruiker centraal. De parkings worden bovendien zeer strik onderhouden zowel op vlak van netheid als op technische aspecten.

  • Toegankelijkheid voor wagens

De toegangen voor wagens zijn vlot bereikbaar. Er is voldoende ruimte zodat je geen gevaar loopt het koetswerk van je wagen te beschadigen. Elke parkeerplaats beschikt over een breedte van minstens 2,50m en een lengte van 5,00m. De parkeerplaatsen behoren daarmee tot de hoogste Europese standaard.

  • Toegankelijkheid voor voetgangers

De toegangen voor voetgangers worden op de meest logische plaats ingericht zodat ze op de natuurlijke looplijn liggen tussen de parking en het station.

  • Toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit

Op de meeste parkings zijn voldoende parkeerplaatsen ingericht voor personen met beperkte mobiliteit. Het aantal beantwoordt aan het wettelijke minimum vereiste. Bovendien bevinden de plaatsen zich dicht bij de uitgangen en dicht bij de liften voor een maximaal comfort.

  • Netheid

Op elke parking is een regelmatig onderhoudschema van toepassing, afgestemd op de specifieke noden van de parking. Een extern onafhankelijk controleorganisme komt de parkings op willekeurige tijdstippen nazien op het respecteren van het onderhoudsschema en de voorop vastgelegde criteria. In functie van de rapportering worden de onderhoudsschema's bijgesteld opdat de parkings steeds net en verzorgd zouden zijn.

  • Technische aspecten

Ook de technische uitrusting is aan een regelmatig onderhoudsschema onderworpen. Dit gebeurt zowel preventief als curratief door het vervangen van technisch elementen met storingen. Op die manier wordt steeds de beste werking van de technische uitrusting verzekerd.

check2-anim