De aanpassingen aan de tarieven zijn gebaseerd op de bepalingen zoals vervat in het beheerscontract. Zoals voorzien in het beheerscontract werd het advies van het Raadgevend Comité van de Treinreizigers ingewonnen.

Sinds 01/02/2019, gebruiken we nieuwe tarieven. De gemiddelde jaarlijkse aanpassing van alle tarieven is 0,69% bedragen, minder dan de helft van de gezondheidsindex (1,64%):

Je moet soms een supplement betalen bovenop de prijs van je biljet als:

  • je een biljet koopt in de trein. In dit geval is het Boordtarief van toepassing (biljet + € 7).
  • je reist van of naar Brussels Airport-Zaventem. In dit geval betaal je de Diabolotoeslag (+ € 5,40 per enkele reis) bovenop je biljet.
  • je een biljet hebt voor in 2e klas, maar je graag in 1e klas wil reizen. Koop daarvoor een biljet Klasverhoging via de website, de automaat of aan het loket.
  • je je abonnement op je MoBIB-kaart wil zetten, maar je nog geen MoBIB-kaart hebt. De aanmaakkost van een MoBIB-kaart bedraagt € 5 en de kaart is 5 jaar geldig.