De aanpassingen aan de tarieven zijn gebaseerd op de bepalingen zoals vervat in het beheerscontract. Zoals voorzien in het beheerscontract werd het advies van het Raadgevend Comité van de Treinreizigers ingewonnen.

Sinds 01/02/2021 zijn de nieuwe tarieven van toepassing.

  • De aanpassing van de prijs voor de woon-werkabonnementen en de schoolabonnementen, waarvan de evolutie deels berust op de gezondheidsindex, bedraagt 1,95%.
  • De prijsaanpassing voor tickets die gebaseerd zijn op afstand (Standaard Ticket, Weekend Ticket, ...) zal 0,65 % bedragen.
  • De gemiddelde prijsaanpassing voor alle andere producten, buiten de abonnementen en inclusief de Standaard – en Weekend Tickets, bedraagt 0,65%.
  • De prijzen van Youth Holidays stijgen met € 3 voor 1 week en met € 4 voor 1 maand.
  • De prijs van Local Multi stijgt met 3,7%, Youth Multi stijgt met 3,8% en Standard Multi met 3,6%. De Local Multi, Youth Multi en Standard Multi die via de NMBS-app worden verkocht, zijn niet gestegen.
  • De prijzen van Youth Ticket en Senior Ticket blijven ongewijzigd.

Je moet soms een supplement betalen bovenop de prijs van je ticket als:

  • je een ticket koopt in de trein. In dit geval is het Boordtarief van toepassing (biljet + € 7).
  • je reist van of naar Brussels Airport-Zaventem. In dit geval betaal je de Brussels Airport Supplement (Diabolo) (+ € 5,50 per enkele reis) bovenop je biljet.
  • je een biljet hebt voor in 2e klas, maar je graag in 1e klas wil reizen. Koop daarvoor een biljet Klasverhoging via de website, de automaat of aan het loket.
  • je je abonnement op je MoBIB-kaart wil zetten, maar je nog geen MoBIB-kaart hebt. De aanmaakkost van een MoBIB-kaart bedraagt € 5 en de kaart is 5 jaar geldig.