De aanpassingen aan de tarieven zijn gebaseerd op de bepalingen zoals vervat in het beheerscontract van 2008, in afwachting van het nieuwe beheerscontract 2018 – 2022. Zoals voorzien in het beheerscontract werd het advies van het Raadgevend Comité van de Treinreizigers ingewonnen.

Sinds 01/02/2018, gebruiken we nieuwe tarieven. De aanpassingen zijn gebaseerd op de evolutie van de gezondheidsindex:

Je moet soms een supplement betalen bovenop de prijs van je biljet als:

  • je een biljet koopt in de trein. In dit geval is het Boordtarief van toepassing (biljet + € 7).
  • je reist van of naar Brussels Airport-Zaventem. In dit geval betaal je de Diabolotoeslag (+ € 5,30 per enkele reis) bovenop je biljet.
  • je een biljet hebt voor in 2e klas, maar je graag in 1e klas wil reizen. Koop daarvoor een biljet Klasverhoging via de website, de automaat of aan het loket.
  • je je abonnement op je MoBIB-kaart wil zetten, maar je nog geen MoBIB-kaart hebt. De aanmaakkost van een MoBIB-kaart bedraagt € 5 en de kaart is 5 jaar geldig.