NMBS en Infrabel bereiden zich samen zo goed mogelijk voor op periodes van grote hitte om problemen op het spoor te voorkomen.

Hoge temperaturen kunnen negatieve effecten hebben voor:
  • De spoorweginfrastructuur (uitzetting van sporen en bovenleidingen)
  • De treinen (storingen bij de klimatiseringssystemen)
  • De reizigers 
Als het meerdere dagen uitzonderlijk warm is, zal NMBS op de drukste trajecten meer treinen inzetten die uitgerust zijn met airconditioning. Zo kunnen jullie comfortabeler reizen.

Impact van extreme hitte op de bovenleidingen

De pantograaf (de arm met scharnieren bovenop het dak van het treinstel) zorgt ervoor dat de trein via de bovenleiding van stroom wordt voorzien. Door de hitte heeft de bovenleiding de neiging om wat door te zakken en uit te zetten. Dat maakt ze kwetsbaarder en verhoogt het risico op defecten wanneer de pantograaf erlangs wordt gesleept.

Impact van extreme hitte op de sporen

Wanneer de buitentemperatuur voorbij de 35°C klimt, stijgt die van de sporen nog meer. De constructie onder de sporen gaat de uitzetting van de sporen tegen, waardoor er een spanning ontstaat. Door een hogere temperatuur neemt de spanning toe met een groter risico op spoorvervorming.

We houden de temperatuur van de sporen nauwgezet in de gaten en nemen preventieve maatregelen om de spanningen onder controle te houden.

De teams van NMBS en Infrabel staan 24/7 paraat om in actie te schieten wanneer het KMI een hittegolf aankondigt.
We vertienvoudigen de reparatiecapaciteit in de NMBS-werkplaatsen en versterken onze nacht- en weekendploegen.

Praktisch

  • Drink voldoende water
  • Werk thuis als dat mogelijk is
  • Vermijd reizen tijdens de spitsuren
Zelfs in geval van extreme hitte is het dragen van een mondmasker verplicht in het station, op het perron en in de trein. Je mag wel heel kort je masker afnemen om een beetje water te drinken. Zorg dan voor voldoende afstand van andere reizigers, voor ieders veiligheid.

Als een reiziger onwel is geworden door de hitte, breng onmiddellijk de treinbegeleider of het stationspersoneel op de hoogte.

Bel het gratis noodnummer van Securail: 0800/30 230, 24/7 beschikbaar.

Welke veiligheidsmaatregelen neemt NMBS bij het reizen naar toeristische bestemmingen? Ontdek het hier.