Tijdens de zomermaanden kan het warme weer een impact hebben op het treinverkeer. Als treinreiziger kan je enkele voorzorgsmaatregelen nemen:

  • Drink voldoende water
  • Werk thuis als dat mogelijk is
  • Vermijd reizen tijdens de spitsuren. Je kan de verwachtte bezettingsgraad van je trein raadplegen in onze NMBS-app.

Als een reiziger onwel is geworden door de hitte, breng je best meteen de treinbegeleider of het stationspersoneel op de hoogte. Je kan ook het gratis noodnummer van Securail bellen (24/7): 0800/30 230. 

Welke veiligheidsmaatregelen nemen wij bij grote drukte? Ontdek het hier.

Naast de impact voor de reizigers, kunnen hoge temperaturen ook negatieve gevolgen hebben voor:

  • De spoorweginfrastructuur (uitzetting van sporen en bovenleidingen)
  • De treinen (storingen bij de klimatiseringssystemen)

Onze teams en de teams van Infrabel nemen deze problematiek ernstig en engageren zich om de risico’s te beperken.

Impact van extreme hitte op de bovenleidingen

De pantograaf (de arm met scharnieren bovenop het dak van het treinstel) zorgt ervoor dat de trein via de bovenleiding van stroom wordt voorzien. Door de hitte heeft de bovenleiding de neiging om wat door te zakken en uit te zetten. Dat maakt ze kwetsbaarder en verhoogt het risico op defecten wanneer de pantograaf erlangs wordt gesleept.

Impact van extreme hitte op de sporen

Wanneer de buitentemperatuur voorbij de 35°C klimt, stijgt die van de sporen nog meer. De constructie onder de sporen gaat de uitzetting van de sporen tegen, waardoor er een spanning ontstaat. Door een hogere temperatuur neemt de spanning toe met een groter risico op spoorvervorming.

We houden de temperatuur van de sporen nauwgezet in de gaten en nemen preventieve maatregelen om de spanningen onder controle te houden.

Onze teams en de teams van Infrabel staan 24/7 paraat om in actie te schieten wanneer het KMI een hittegolf aankondigt.
We vertienvoudigen de reparatiecapaciteit in onze werkplaatsen en versterken onze nacht- en weekendploegen.

Als het zeer warm is, zullen we op de drukste trajecten meer treinen inzetten die uitgerust zijn met airconditioning.
Zo kan je comfortabeler reizen.

check2-anim