Door een staking van twee vakbonden zal het treinaanbod beperkt zijn van dinsdag 5 december, vanaf 22 uur, tot en met donderdag 7 december.

Na de stakingsdagen begin november heeft de directie de afgelopen weken nieuwe concrete voorstellen op tafel gelegd. Deze voorstellen werden toegevoegd aan het sociale akkoord dat onlangs is gesloten voor de jaren 2023-2024 en bevat belangrijke toezeggingen op het gebied van aanwervingen, welzijn en koopkracht.
Het ACV-Transcom heeft beslist om deze staking van 5 tot 7 december niet te steunen en te kiezen voor voortzetting van de sociale dialoog. NMBS beoordeelt deze actie van het ACOD Spoor en VSOA-Spoor als totaal onverantwoord en onaanvaardbaar.

We betreuren de mogelijke hinder die je hierdoor zal ondervinden.

Op basis van het beschikbare personeel zullen we een alternatieve treindienst opstellen. 

Rijdt je trein? 

We raden je aan om regelmatig onze reisplanner te checken op deze pagina of via de NMBS-app, vanaf de dag voor je vertrek

Voor alle info over het internationaal treinverkeer kan je terecht op de website NMBS Internationaal.

Je kunt het hinderattest vanaf 4 december terugvinden onderaan deze pagina.

Veelgestelde vragen over stakingen

De voorwaarden voor terugbetaling of omruiling van je ticket blijven dezelfde, ook wanneer er een staking is. Voor meer info hierover, kan je terecht in onze FAQ.

Je kan het stakingsattest tot 7 dagen na de staking downloaden onderaan deze pagina.

Ja. Om te weten of je trein rijdt, raden we je aan om regelmatig onze reisplanner op deze pagina of via de NMBS-app te checken.
Voor alle info over het internationaal treinverkeer, bezoek je best de site van NMBS Internationaal.
De ‘wet betreffende de continuïteit van de dienstverlening inzake personenvervoer per spoor in geval van staking’ legt op dat essentiële personeelsleden uiterlijk 72 uur voor het begin van de staking moeten doorgeven of ze wel of niet deelnemen. Het alternatief vervoersplan (de minimale dienstverlening) wordt opgesteld op basis van het aantal niet-stakende personeelsleden.
Om technische en logistieke redenen wordt dit vervoersplan gedurende 48 uur uitgewerkt en vervolgens in onze reisplanner geladen. Daarom vragen we je om vanaf de dag voor je vertrek onze reisplanner op deze pagina of via de NMBS-app regelmatig te checken.
Voor meer info over het internationaal treinverkeer, bezoek je best de site van NMBS Internationaal.
In de openbare sector legt de ‘wet betreffende de continuïteit van de dienstverlening inzake personenvervoer per spoor in geval van staking’ bepaalde voorwaarden op om de planning van een alternatief vervoersplan mogelijk te maken:
  • De stakingsaanvraag moet minstens 8 werkdagen voor het begin van de staking ingediend worden.
  • Essentiële personeelsleden moeten uiterlijk 72 uur voor het begin van de stakingsdag hun definitieve voornemen om al dan niet deel te nemen doorgeven.
  • Afhankelijk van de beschikbaarheid van het personeel kan een alternatief vervoersplan worden opgesteld dat 24 uur van tevoren aan de reizigers wordt gecommuniceerd.
Meer info:
ejustice.just.fgov.be
mobilit.belgium.be
We raden je aan om vanaf de dag voor je vertrek regelmatig onze reisplanner op deze pagina of via de NMBS-app te checken.
Voor alle informatie over het internationaal treinverkeer, bezoek je best de site van NMBS Internationaal.

Wanneer een of meerdere vakbondsorganisaties een stakingsaanvraag indienen, bekijkt de juridische dienst van de spoorwegen, HR Rail, of de aanvraag wel of niet aanvaardbaar is. Op het moment dat zij de aanvraag hebben goedgekeurd, informeren we je daarover, onder andere op deze pagina. We doen dat minstens vijf dagen voor de start van de staking.

Niet noodzakelijk. Er zal geen staking van het spoorwegpersoneel zijn wanneer er niet minstens 8 werkdagen op voorhand een stakingsaanvraag is ingediend, die door HR Rail werd goedgekeurd. In dat geval brengen we je hiervan, onder andere op deze pagina, minstens vijf dagen van tevoren op de hoogte.

Download

check2-anim