De treinbegeleider controleert de vervoersbewijzen (op papier of de elektronische versie) van de reizigers. Toon dus spontaan je vervoersbewijs of identiteitskaart. Als je een reiziger bent die reist met korting of een kortingskaart, hou dan ook de documenten klaar die dit bewijzen.

We raden je sterk aan om je ticket te kopen voor je instapt, want in de trein kost je ticket € 9 meer (alleen elektronische betaling vanaf 01/05/2023). Je kan makkelijk een ticket kopen via de verschillende verkoopskanalen (website, NMBS-app, automaat, loket). Vermijd boetes en reis met een geldig vervoerbewijs. Als je aan boord van de trein gaat zonder geldig vervoersbewijs of als je een geldig vervoersbewijs hebt maar je kan het niet bewijzen, zijn er 2 gevallen:

  • Je koop een ticket met Boordtarief (kost € 9, alleen elektronische betaling vanaf 01/05/2023) en vervolgt je reis.
  • Als je koopt om eender welke reden geen ticket aan boord, de treinbegeleider is dan verplicht om een voorstel tot Regularisatie op te stellen (kost € 90) en je vervolgt je reis.

Het is mogelijk om een terugbetaling te krijgen van het ticket dat gekocht is aan Boordtarief, of een annulering van voorstel tot Regularisatie

  • Als je geen geldig vervoersbewijs hebt kunnen kopen voor het opstappen, kan je via dit formulier contact opnemen met de klantendienst indien gegronde redenen je belet hebben om een ticket te kopen, en zo het voorstel tot Regularisatie van € 90 te annuleren. Je moet wel het bedrag van een ticket aan Boordtarief betalen.
  • Als je een geldig vervoersbewijs had, maar je kon het tijdens de controle niet bewijzen, dan heb je 14 kalenderdagen (inclusief de datum van de controle) om naar het loket te gaan met je vervoersbewijs dat geldig was op de dag van de controle en je ticket gekocht aan Boordtarief of het voorstel tot Regularisatie. In dat geval kan je een terugbetaling van je ticket of het voorstel tot Regularisatie krijgen, zonder kosten. Deze regeling geldt niet voor een Halftijdse treinkaart , Campus of Railease.

Hou er rekening mee dat de toeslag van € 9 Boordtarief niet wordt meegerekend in het geval van:

  • producten die niet beschikbaar zijn in de automaten
  • het opstappen in een stopplaats zonder loket of automaten
  • het opstappen in een stopplaats waar het verkoopssysteem van de treinbegeleider aanduidt dat de automaat buiten gebruik is
  • een algemene storing van het systeem
  • een Brussels Airport Supplement (Diabolo) voor Brussels Airport - Zaventem
  • tickets vanuit Eijsden, Lezennes, Hellemmes, Pont de Bois, Annappes, Croix l’Allumette naar België, tickets tussen 2 Franse of Luxemburgse stations, Fiets Supplement vanuit Luxemburg en Frankrijk, Huisdier Supplement vanuit Luxemburg, en voor elk begeleid kind

Het verkoopsysteem van de treinbegeleider herkent deze situaties automatisch. In het geval dat een toeslag nog steeds wordt aangerekend (bijvoorbeeld door een tijdelijke storing van het controlesysteem), neem dan contact op met de klantendienst via dit formulier.

Deze toeslag geldt om veiligheidsredenen en om fraude te beperken, dus we raden je sterk aan om je ticket te kopen voor je instapt, want in de trein kost je ticket € 9 meer (alleen elektronische betaling vanaf 01/05/2023).

Door de toename van het aantal verkoopkanalen wordt het steeds eenvoudiger om overal en altijd je ticket te kopen (websiteNMBS-appautomaat of loket). Het is ook mogelijk om op afstand hulp te krijgen bij het kopen van een ticket aan de automaten in de stations. Bovendien is het, net als bij andere vormen van openbaar vervoer, normaal om je ticket te kopen voor je instapt. Vermijd boetes en reis met een geldig vervoerbewijs.

De NMBS-klantendienst helpt je graag telefonisch verder, elke dag van 7 tot 21.30 uur op het nummer 02 528 28 28.
check2-anim