Wanneer je op onze website bent, worden al je vertrouwelijke transacties beschermd en beveiligd dankzij de SSL-technologie (Secure Socket Layer). Telkens je vertrouwelijke informatie opstuurt naar onze server, zoals persoonlijke gegevens (naam, voornaam, adres, e-mailadres, …), wordt deze informatie geëncrypteerd opgestuurd, zodat ze niet leesbaar is voor een derde.

We bewaren je persoonlijke gegevens alleen wanneer het nodig is om je aankoop te verwerken en voor het geval er een probleem is met het vervoersbewijs dat je gekocht hebt.

Door ermee in te stemmen dat je op de hoogte wil blijven van commerciële voorstellen of speciale kortingen, geef je ons toestemming om je te informeren over ons huidig en toekomstig aanbod. Je persoonlijke gegevens kunnen dan ook gebruikt worden voor studies en enquêtes die we zelf uitvoeren of laten uitvoeren. In het laatste geval, kunnen je persoonlijke gegevens doorgegeven worden aan derden.

Je hebt het recht om je persoonlijke gegevens in te zien, te laten verbeteren of te laten verwijderen. Je hebt ook op elk moment het recht om terug te komen op je beslissing om info te krijgen van NMBS en je kan je verzetten tegen het doorgeven van je gegevens aan onze filialen. Daarvoor volstaat het om een brief (adres: NMBS, Bureau B-VN.054 (s13/5), Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel) of een mail ([email protected]) te sturen.


Er zijn 2 soorten cookies: tijdelijke en permanente cookies.

  • Tijdelijke cookies:
Een interactieve site zoals "Ticket on line" steunt op een dialoog tussen de gebruiker en een centrale database. Om onze centrale database te kunnen laten 'antwoorden' op elk van jouw 'vragen', gebruikt deze online-applicatie een elementaire vorm van totaal onschadelijke cookies die op het einde van je reserveringssessie weer verdwijnen. Het gaat hier om cookies die het voor onze database mogelijk maken om elke gebruiker van onze site te herkennen en te weten welk antwoord naar welke gebruiker moet worden gestuurd. Deze cookies worden opgeslagen in het geheugen van je browser en niet op de harde schijf van je PC.
  • Permanente cookies:
In tegenstelling tot de tijdelijke cookies worden de permanente cookies wel opgeslagen op de harde schijf van je PC tijdens het aankoopproces. Deze cookies zorgen ervoor dat - bij een volgende bezoek - je e-mailadres en de gegevens van de betaler (aanspreektitel, voornaam, naam, straat, huisnummer, bus, postcode en gemeente) automatisch ingevuld kunnen worden.
De NMBS-klantendienst helpt je graag telefonisch verder, elke dag van 7 tot 21.30 uur op het nummer 02 528 28 28.
check2-anim
loader