Maak je geen zorgen, dat overkomt iedereen.

  • Koop een biljet aan Boordtarief (prijs van het biljet + € 7) en ga binnen de 14 kalenderdagen (datum van de feiten inbegrepen) naar het loket van jouw keuze met het gekochte boordbiljet samen met je abonnement dat geldig was op de dag van de feiten. Het volledige bedrag zal worden terugbetaald.
  • Indien je geen biljet koopt aan Boordtarief, voor welke reden dan ook, zal de treinbegeleider een Vaststelling van Onregelmatigheid opstellen (€ 75). Je dient je abonnement dat geldig was op de datum van de vaststelling, binnen de 14 kalenderdagen (datum van de feiten inbegrepen) voor te leggen aan het loket samen met de vaststelling van onregelmatigheid. Deze wordt afgesloten en je moet geen € 75 betalen.
Ga naar een loket en vraag een duplicaat van je valideringsbiljet of een duplicaat van je moederkaart en valideringsbiljet aan. Dit kan voor alle abonnementen behalve voor Halftijdse Abonnementen en Campus.

Ben je jouw MoBIB-kaart kwijtgeraakt? Ontdek de oplossingen om een MoBIB-kaart en je abonnement terug te krijgen.

loader