Maak je geen zorgen, dat overkomt iedereen.

2 scenario's volgens jouw type abonnement:

1. Je reist met een Standard Abonnement, Unlimited Abonnement, Student Abonnement, Gecombineerd abonnement, City-Pass, Vrijkaart of een kortingskaart/document dat overeenkomt met een vervoersbewijs (Journalistenkaart, Nationale kaart voor slechtzienden, Kaart voor gratis begeleiders, Kaart voor grote gezinnen, Kaart voor Vaderlandslievende Reden, Politiekaart of Parlementaire kaart):

  • Koop een ticket aan Boordtarief (prijs van het ticket + € 7) en ga binnen de 14 kalenderdagen (datum van de feiten inbegrepen) naar het loket van jouw keuze met het gekochte boordticket samen met je abonnement dat geldig was op de dag van de feiten. Het volledige bedrag zal worden terugbetaald.
  • Indien je geen ticket koopt aan Boordtarief, voor welke reden dan ook, zal de treinbegeleider een Vaststelling van Onregelmatigheid opstellen (€ 75). Je dient je abonnement dat geldig was op de datum van de vaststelling, binnen de 14 kalenderdagen (datum van de feiten inbegrepen) voor te leggen aan het loket samen met de vaststelling van onregelmatigheid. Deze wordt afgesloten en je moet geen € 75 betalen.

2. Je reist met een Halftijds Abonnement, Student Multi, 10-rittenkaart, Youth Holidays, Standard Multi, Youth Multi of Railease:

  • Indien je een van deze abonnementen vergeet, reis je eigenlijk zonder geldig vervoersbewijs. Je zal dus een ticket moeten kopen taan Boordtarief (ticketprijs + € 7). Dit ticket is niet omruilbaar, noch terugbetaalbaar.
  • Als je geen ticket koopt aan Boordtarief (om welke reden dan ook), stelt de treinbegeleider een Vaststelling van Onregelmatigheid op (forfaitair bedrag van € 75).
Ga naar een loket en vraag een duplicaat van je valideringsticket of een duplicaat van je moederkaart en valideringsbiljet aan. Dit kan voor alle abonnementen behalve voor Halftijdse Abonnementen en Student Multi.

Ben je jouw MoBIB-kaart kwijtgeraakt? Ontdek de oplossingen om een MoBIB-kaart en je abonnement terug te krijgen.